สนช.เร่งหาทางออก เสนอ 3 ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการลิง

พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เปิดเผยถึงผลการศึกษาการบริหารจัดการลิงในพื้นที่วิกฤต

พบว่า มีประชากรลิงอยู่ไม่น้อยกว่า 100,000 ตัว และมีปัญหาพิพาทระหว่างคนกับลิง ที่สืบเนื่องจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเดิมของลิงถูกบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัย จนนำไปสู่การเข้าไปรื้อค้น หาอาหารและพฤติกรรมของลิงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัญหานี้ได้ ขยายพื้นที่ไปแล้วกว่า 50 จังหวัด แต่มีพื้นที่วิกฤตเร่งด่วน 12 จังหวัดแรก ที่ต้องแก้ปัญหาทันที ได้แก่ จังหวัดลพบุรี กระบี่ ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต มุกดาหาร สตูล สระบุรี อำนาจเจริญ และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

สนช.เสนอ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการลิง การจัดถิ่นที่อยู่ และการบูรณาการแก้ปัญหาลิง เช่น การควบคุมประชากรด้วยการทำหมัน ฟื้นฟูระบบนิเวศในถิ่นเดิม การให้ความรู้ประชาชนถึงข้อควรปฏิบัติ รวมไปถึงแนวคิด “การสร้างนิคมลิง” ที่จะย้ายลิงส่วนเกินบางส่วน หรือลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว นำไปอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ซึ่งได้มีการสำรวจเกาะธรรมชาติตามแนวชายฝั่งแล้ว มีอยู่กว่า 191 เกาะ ที่มีความพร้อมของระบบนิเวศ อาหาร แหล่งน้ำ ที่ลิงสามารถอาศัยอยู่ได้ ซึ่งได้มีการนำร่องศึกษาไปแล้ว จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูล

ขอบคุณข้มูล จาก ch7