ท่าเรือไปเกาะเต่า

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
จากสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองสู่การเป็นเกาะท่องเที่ยวที่กลายเป็นแหล่งเรียนดำน้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความงดงาม บริสุทธิ์ และเต็มไปด้วยแหล่งดำน้ำดูปะการังที่หลากหลาย ที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น บริเวณรอบเกาะเต่ามีหาดทราย

สวยงาม ขาวเนียนละเอียดหลายแห่ง ได้แก่หาดทรายรี หาดปะการัง หาดโฉลกบ้านเก่า แหลมเทียนนอก อ่าวลึก อ่าวโตนด และอีกไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของเกาะเต่าคือหิน จปร. ซึ่งอยู่ที่หาดทรายรี อันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2411 และ พ.ศ. 2442 โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บนแผ่นหินนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรม เกาะเต่ามีรีสอร์ทหลายระดับที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.